Xem tất cả 12 kết quả

Âm đạo giả không rung

Dòng âm đạo giả không rung là các dòng từ cơ bản cho đến cao cấp, đây là loại âm đạo silicone chỉ chú trọng đến chất lượng cảu ruột silicone bên trong và ngoại hình bên ngoài, chứ hoàn toàn không quan tâm đến chức năng làm rung. Nhưng người dùng có thể hoàn toàn yên tâm để chọn dùng dòng sản phẩm này bởi vì chất lượng của nó sẽ rất tuyệt vời.